ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 04/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu: Mechanizmy konsultacji społecznych, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE, w związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, w ramach aktywizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2 PROMOCJA KULTURY I PRODUKTÓW LOKALNYCH (PROJEKT GRANTOWY) realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.