Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie (RCTWiTI) przy ul. Obrońców Tobruku 5.

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie namiotu wraz z nadrukiem na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w powiecie nyskim znajdują się na terenie Gór Opawskich na przełomie rzeki Białej Głuchołaskiej i Złotego Potoku. Obszar ten objęto ochroną prawna jako park krajobrazowy, w którym grupy turystyczne mogą poznawać walory przyrodnicze parku w plenerze. Na terenie parku utworzono w roku 1999 rezerwaty przyrody

Zamki i pałace

Powiat Nyski jest bogaty w różnego rodzaju niepowtarzalne zamki i pałace, które swoją historią i wyglądem przyciągają uwagę wszystkich zwiedzających. Warto więc wybrać się na wycieczkę zwiedzając je i poznając ich niezwykłą historię oraz losy osób, które kiedyś zamieszkiwały ich mury.

Trasy rowerowe

W powiecie nyskim znajduje się 5 wytyczonych tras rowerowych. Łączna długość trasy wynosi ponad 270 km. Trasy rowerowe są bogate pod względem przyrodniczo-krajoznawczym oraz kulturowym, dlatego też podczas aktywnego wypoczynku można zwiedzić wiele ciekawych miejsc oraz podziwiać piękne krajobrazy powiatu nyskiego.