Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w zakresie przedsięwzięć
1.1.1 wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
1.1.2 zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich
2.1.2 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
2.2.1 zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
2.2.2 promocję kultury i produktów lokalnych

Jak pozyskać środki unijne za pośrednictwem LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór ?

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dzięki której LGD rozpoczęło realizację LSR na obszarze Gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.

Rusza LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020

Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach której pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości ponad 3 mln. euro.

Zaproszenie do składania ofert nr 03/06/2016 na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/06/2016 na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020