Zabytki bez granic na szlaku Kopernikowskim

Kościół w Kałkowie to jeden z cenniejszych zabytków Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. W ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad przeprowadzono w kościele prace konserwatorskie, w tym renowację gotyckiego portalu, W ramach partnerskiej współpracy z czeskim miastem Vidnava wydano również folder promujący cenne zabytki polsko- czeskiego pogranicza w regionie nysko- jesenickim.